مدیریت سوانح طبیعی دانشگاه تهران

فرصتهای تحصیلی مدیریت بحران

فرصتهای تحصیلی مدیریت بحران

1- فرصتهای تحصیلی مدیریت بحران در داخل کشور

2- فرصتهای تحصیلی مدیریت بحران در خارج از کشور

فرصتهای تحصیلی مدیریت بحران در داخل کشور

- دوره کارشناسی ارشد مدیریت سوانح طبیعی ( دانشگاه تهران- دانشکده محیط زیست www.ut.ac.ir )

- دوره کارشناسی ارشد بازسازی پس از سانحه ( دانشگاه شهید بهشتی- دانشکده معماری و شهر سازی www.sbu.ac.ir )

- دوره کارشناسی ارشد مدیریت بحران ( دانشگاه شهید باهنر کرمان- دانشکده مدیریت www.uk.ac.ir )

- دوره کارشناسی ارشد و دکترا مهندسی عمران و زلزله ( پژوهشگاه بین المللی زلزله www.iiees.ac.ir )

- دوره کارشناسی مدیریت امداد و سوانح ( دانشگاه جامع علمی کاربردی www.uast.ac.ir )

- دوره کاردانی امداد و سوانح ( دانشگاه جامع علمی کاربردی- موسسه آموزش عالی هلال ایران www.rcs.ir )

فرصتهای تحصیلی مدیریت بحران در خارج از کشور

( Kyoto University ( DPRI

www.dpri.kyoto-u.ac.jp

Disaster Prevention Research Institute

Gokasho, Uji, Kyoto 611-0011, Japan

Tel: +81-774-38-3348پ@Fax: +81-774-38-4030


( George Washington University ( GWU

http://www.gwu.edu/~icdrm

© The George Washington University2008

I Street, N.W., Washington, D.C. 20052 | 202 994-10002121


( University of British Columbia- (UBC

http://www.scarp.ubc.ca/AOC_DRMP.htm

School of Community & Regional Planning
#433-6333 Memorial Road
Vancouver, BC V6T 1Z2
tel (604) 822-3276; fax:604) 822-3787
email ptop@interchange.ubc.ca


( Federal Emergency Management Agency ( FEMA

www.fema.gov/institution/university.shtm

FEMA 500 C Street SW, Washington, D.C. 20472
Disaster Assistance: (800) 621-FEMA, TTY (800) 462-7585


EMA ) EMERGENCY MANAGEMENT AUSTRALIA )

http://www.ema.gov.au/agd/EMA/emaInternet.nsf/Page/EducationTraining

EMERGENCY MANAGEMENT AUSTRALIA,
PO Box 1020 Dickson, Australian Capital Territory 2602, AUSTRALIA Telephone: + 61 (0) 2 6256 4600 Facsimile: +61 (0) 2 6256 4653
Mount Macedon Road, Mount Macedon, Victoria 3441, AUSTRALIA Telephone: + 61 (0) 3 5421 5100 Facsimile: +61 (0) 3 5421 5272
Email: ema@ema.gov.au
Australian Government - Attorney-General's Department


Asian Disaster Preparedness (ADPC)

http://www.adpc.net/v2007/TRG/Default.asp

Postal Address

P.O. Box 4, Klong Luang, Pathumthani 12120 Thailand

Street Address

58 Moo 9, Km. 42, Paholyothin Highway, Klong Luang, Pathumthani 12120, Thailand

Telephone Nos.:

(66) 02 516 5900 to (66) 02 516 5910

Fax Nos.:

(66) 02-524 5350 or (66) 02-524 5360

General e-mail:

adpc@adpc.net

The Office of the Executive Director (OED) division may be
contacted directly by dialing (66) 02-524-5353.


International Strategy For Disaster Reduction (ISDR)

http://www.unisdr.org/eng/partner-netw/knowledge-education/knowledge-education.htm

UN/ISDR
International Environment
House II, 7-9 Chemin de Balexert, CH 1219 Chatelaine, Geneva 10, Switzerland
New phone and fax numbers:
Tel: +41 22 917 8908/8907
Fax: +41 22 917 8964
isdr@un.org

Postal Address:
UN/ISDR
Palais des Nations

+ نوشته شده در  جمعه هشتم اردیبهشت 1391ساعت 23:38  توسط zamani  | 

چکیده مقاله پذیرفته شده در کنفرانس ملی مدیریت پروزه با رویکردشهری درمشهد (چاپ وسخنرانی)

بسمه تعالی

نقش تقاطعهای غیرهمسطح درهویت بخشی به شهر واثرات تخریب آنها در تشدید بحرانهای ناشی از زلزله

بهروز باوندپوری گیلان 1، سعید گیوه چی2، علی نوری کرمانی3

1-      کارشناس ارشد مدیریت در سوانح طبیعی دانشگاه تهران

2-     استادیار دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران

3- استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

آدرس پست الکترونیکی      B_bavandpor@yahoo.com

 

چکیده:

شهر مجموعه‌ای از عوامل زنده‌و پویاست که عناصر و عوامل تشکیل‌دهنده محیط‌های آن اعم از ساختمان‌ها، گذرها و میادین و ... مخلوق روح خلا‌ق ساکنان آن است. امروزه با گسترش شهرها و رشد آهنگ جمعیت شهر نشین، همچنین افزایش مشکلات و معضلات ناشی از این فرایند و اهمیت یافتن مدیریت همه جانبه و پایدار شهر، بحث ایجاد زیر ساخت های موجود شهری بیش از پیش قوت یافته است ،یکی از این عوامل که امروزه غالب طراحان ومدیران شهری گاه برای رفع مشکلات ترافیکی وگاه برای مدرنیته کردن شهرها به آن می پردازند ایجاد تقاطعهای غیر همسطح است ، درنگاه اول معرف هویت شهری بزرگ ونشان از مدیریتی موازی با سیر تکاملی شهرها بوده  ، اما درصورتیکه این خصیصه مدیران را درمکانیابی مناسب آنها غافل نماید و ایمنی، استحکام ودوام این المان شریانی فدای چشم اندازهای زیبایی شهرگردد، این المانهای شهری که باید در مواقع بحرانی بعنوان یک شریان حیاتی به خدمت گرفته شود باعث انسداد گذرهای اصلی وتشدید بحران میگردند.

هدف از ارائه این مقاله بررسی نقش تقاطعهای غیر همسطح شهری  درهویت بخشی ورفع مشکلات شهر،  و نیز بررسی تاثیرات منفی ناشی از عدم مکان یابی صحیح و تخریب آنها وتشدید بحران های ناشی از سوانح طبیعی خصوصاً زلزله با رویکرد مدیریت شهری می باشد. نتایج این تحقیق بیانگر آن است  تخریب این تقاطعها باعث انسداد شریانها  شده  وامداد ونجات را در شرایط بحرانی مختل  مینماید.

 

کلمات کلیدی: بحران،  تقاطعهای غیرهمسطح، زلزله ، شهر، هویت بخشی

 

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و یکم فروردین 1391ساعت 13:2  توسط elham zamani  | 

مدیریت بحران به عنوان یک رشته مستقل علمی دارای سابقه زیادی نیست. به تدریج که این رشته در حال شکل گیری است بر تعداد و کیفیت منابع پایه خواندنی رشته افزوده می شود.  سازمان مدیریت بحران آمریکا فهرستی از 50 منبع برتر در رشته مدیریت بحران را شناسایی و معرفی کرده است. داشتن این فعرست برای علاقمندان این رشته حایز اهمیت بسیار است. برخی از این منابع بطور رایگان در اختیار قرار دارند.

1. Auf Der Heide. Disaster Response: Principles of Preparation and Coordination. St. Louis: Mosbe, 1989.

2. Benjamin, Daniel, and Steven Simon. The Age of Sacred Terror. New York: Random House, 2002.

3. Brower, David J. and Charles C. Bohl. Principles and Practice of Hazards Mitigation. Emmitsburg, MD: FEMA Emergency Management Higher Education Project College Course, April 2000. At: http://training.fema.gov/EMIWeb/edu/HMPrinciple.asp

4. Bullock, Jane, George Haddow, Damon Coppola, Erdem Ergin, Lisa Westerman, and Sarp Yeletaysi. Introduction to Homeland Security. Amsterdam and other cities: Elsevier, Butterworth Heinemann: 2005.

5. Burby, Raymond J., et al. Building Disaster Resilient Communities. Emmitsburg, MD: FEMA Emergency Management Higher Education Project College Course, May 2002. Accessed at:
http://training.fema.gov/EMIWeb/downloads/BuildingDRCdoc.doc

6. Burby, Raymond. Cooperating with Nature: Confronting Natural Hazards with Land-Use Planning for Sustainable Communities. Washington, DC: Joseph Henry Press, 1998.

7. Canton, Lucien G. Emergency Management: Concepts and Strategies for Effective Programs. Hoboken NJ: Wiley Inter-Science, 2007.

8. Cutter, Susan L. (Ed.). American Hazardscapes: The Regionalization of Hazards & Disasters. Wash DC: Joseph Henry Press, 2001.

9. Department of Homeland Security. National Response Plan. Washington, DC: DHS, May 25, 2006 Revision.
http://www.dhs.gov/xprepresp/committees/editorial_0566.shtm

10. Drabek, Thomas E. and Gerard J. Hoetmer (eds.). Emergency Management: Principles and Practice for Local Government. DC: International City Managers Association, 1991.

11. Drabek, Thomas E. Strategies for Coordinating Disaster Responses. Boulder, CO: Program on Environment and Behavior, Monograph 61, University of Colorado, 2003.

12. Drabek, Thomas E. Social Dimensions of Disaster, 2nd Edition.
Emmitsburg, MD: FEMA Emergency Management Higher Education Project College Course, April 2004. Accessed at:
http://training.fema.gov/EMIWeb/edu/sdd.asp

13. EMAP Standards (Emergency Management Accreditation Program). NEMA

14. Enarson, Elaine, et al. A Social Vulnerability Approach to Disasters. Emmitsburg MD: FEMA Emergency Management Higher Education Project College Course, May 2003. Accessed at:
http://training.fema.gov/EMIWeb/edu/completeCourses.asp

15. FEMA. Guide For All-Hazard Emergency Operations Planning (State and Local Guide (SLG) 101). Washington DC: FEMA, September 1996.

16. FEMA Independent Study IS-1, Emergency Manager: An Orientation to the Position.

17. FEMA. Multi Hazard Identification and Risk Assessment - A Cornerstone of the National Mitigation Strategy. Washington, DC: FEMA. 1997. Accessed at:
http://www.app1.fema.gov/mit/tsd/dl_mhira.htm

18. Flynn, Stephen. The Edge of Disaster: Rebuilding A Resilient Nation. NY: Random House, 2007.

19. Godschalk, David R., with the Assistance of David Salvesen. Breaking the Disaster Life Cycle: Future Directions in Natural Hazard Mitigation. FEMA Emergency Management Higher Education Project College Course, March 2004. Accessed at
http://training.fema.gov/EMIWeb/edu/breakingcycle.asp

20. Godschalk, David R., Timothy Beatley, Philip Berke, David Brower, and Edward Kaiser. Natural Hazard Mitigation: Recasting Disaster Policy & Planning. Island Press. 1999.

21. Haddow, George D. and Jane A. Bullock. Introduction to Emergency Management (2nd Ed.). Burlington, MA: Elsevier Butterworth-Heinemann, 2006.

22. Kincaid, J. Peter. Research and Analysis Methods in Emergency Management. Emmitsburg, MD: FEMA Emergency Management Higher Education Project College Course, December 1998. Accessed at: http://training.fema.gov/EMIWeb/edu/raem.asp

23. Laws, Ordinances, Regulations, Plans Establishing, Affecting & Guiding EM

24. Lindell, Michael K., Carla Prater, Ronald W. Perry. Fundamentals of Emergency Management. Emmitsburg MD: FEMA Emergency Management Hi-Ed Project, 2006.

25. Lustic, Ian S. Trapped in the War on Terror. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2006.

26. May, Peter J, et al. Environmental Management and Governance: Intergovernmental Approaches to Hazards and Sustainability. London & NY: Routledge, 1996.

27. McEntire, David A. Disaster Response Operations and Management. Emmitsburg, MD: FEMA Emergency Management Higher Education Project College Course, September 2005. Accessed at:
http://training.fema.gov/EMIWeb/edu/drom.asp

28. Mileti, Denis. Disasters by Design: A Reassessment of Natural Hazards in the U.S. Washington, DC: Josephy Henry Press, 1999.

29. Mueller, John. Overblown: How Politicians and the Terrorism Industry Inflate National Security Threats, and Why We Believe Them. Free Press, 2006.

30. National Commission on Terrorist Attacks Upon the United States. The 9/11 Commission Report (Final Report of the National Commission on Terrorist Attacks Upon the United States; Authorized Edition). New York: W.W. Norton & Co., 2004.

31. National Research Council. Facing Hazards and Disasters: Understanding Human Dimensions. Washington, DC: National Academies Press, 2006.

32. National Fire Protection Association. NFPA 1600: Standard on Disaster/Emergency Management and Business Continuinty Programs, 2007 Edition. Quincy, MA: NFPA, 2007. At:
http://www.nfpa.org/assets/files/PDF/CodesStandards/1600-2007.pdf or http://www.nfpa.org/catalog/product.asp?pid=160007&src=nfpa&order_src=A292

33. National Incident Management System (NIMS) materials, including FEMA IS-700.

34. Noji, Eric K. (Ed.). The Public Health Consequences of Disasters. New York and Oxford: Oxford University Press, 1997.

35. Perrow, Charles. 1999. Normal Accidents: Living With High-Risk Technology. Princeton, NJ: Princeton University Press.

36. Pine, John. Hazard Mapping and Modeling. Emmitsburg MD: FEMA Emergency Management Higher Education Project College Course, November 2006. Accessed at:
http://training.fema.gov/EMIWeb/edu/hmm.asp

37. Pine, John C. Technology and Emergency Management. Emmitsburg MD: FEMA Emergency Management Higher Education Project College Course, February 1999. Accessed at:
http://training.fema.gov/EMIWeb/edu/techem.asp

38. Platt, Rutherford H. Disasters and Democracy: The Politics of Extreme Natural Events. Washington, DC: Island Press, 1999.

39. Quarantelli, E.L. (ed.) What is a Disaster - Perspectives on the Question. London and New York: Routledge, 1998.

40. Rodrigeuz, Havidan, Enrico L. Quarantelli, and Russell R. Dynes. Handbook of Disaster Research. Springer, 2006.

41. Rottman, Steven J. Individual and Community Disaster Education Course. Emmitsburg, MD: FEMA Emergency Management Higher Education Project College Course, March 2000. Accessed at:
http://training.fema.gov/EMIWeb/edu/icde.asp

42. Shaw, Greg. Business and Industry Crisis Management, Disaster Recovery, and Organizational Contiuity. Emmitsburg MD: FEMA Emergency Management Higher Education Project College Course, November 1999. Accessed at:
http://training.fema.gov/EMIWeb/edu/busind.asp

43. Shaw, Gregory. Hazards Risk Management. Emmitsburg, MD: FEMA Emergency Management Higher Education Project College Course, January 2004. Accessed at:
http://training.fema.gov/EMIWeb/edu/hram.asp

44. Smith, Gavin. Holistic Disaster Recovery: Creating a More Sustainable Future. Emmitsburg MD: FEMA Emergency Management Higher Education Project College Course, September 2004. Accessible at:
http://training.fema.gov/EMIWeb/edu/sdr.asp

45. Sylves, Richard T., and William L. Waugh, Jr. Disaster Management In The U.S. and Canada - The Politics, Policymaking, Administration and Analysis of Emergency Management (2nd ed.).
Springfield, IL: Charles C. Thomas, 1996.

46. Tierney, Kathleen J, Michael K. Lindell and Ronald W. Perry. Facing the Unexpected: Disaster Preparedness and Response in the United States. Joseph Henry Press, 2001.

47. Tobin, Graham A. and Burrell E. Montz. Natural Hazards: Explanation and Integration. New York and London: The Guilford Press, 1997.

48. Waugh, William L. Living With Hazards/Dealing With Disasters-An Introduction To Emergency Management. Armonk, NY: M.E. Sharpe, Inc., 2000.

49. Waugh, William L. Jr. Terrorism and Emergency Management. Emmitsburg, MD: FEMA Emergency Management Higher Education Project College Course, September 2000. Accessed at:
http://training.fema.gov/EMIWeb/edu/tem.asp

50. Wisner, Ben, Piers Blaikie, Terry Cannon, and Ian Davis. At Risk: Natural Hazards, People’s Vulnerability and Disasters (2nd Ed.). London and New York: Routledge, 2004.


منبع:http://disasterman.blogfa.com

+ نوشته شده در  یکشنبه یازدهم دی 1390ساعت 1:1  توسط kave farid mohajer  | 

آژانس مدیریت بحران آمریکا و برنامه موبایل (Mobile App) آمادگی بحرانآژانس مدیریت بحران آمریکا و برنامه موبایل (Mobile App) آمادگی بحران

در هفته جاری و پس از مدتها بحث و بررسی و تحقیق و توسعه نهایتا آژانس مدیریت بحران آمریکا رسما به ارایه و استفاده از  برنامه موبایل (Mobile App) آمادگی در برابر بحران اقدام کرد. این برنامه موبایل به مردم کمک می کند تا با دریافت اطلاعات لازم از طریق سیستمهای موبایل بتوانند بهتر در برابر بحرانها آماده شوند. این برنامه قبل از طوفان آیرین (Hurricane Irene) که شرق آمریکار را تحت تاثیر خود قرار داد در اختیار مردم قرار داده شد و بنابر این می توانست به سرعت مورد آزمایش قرار گیرد. این برنامه موبایل به افراد امکان می دهد تا:

·         اقلامی را که باید در مواقع بحرانی داشته باشند را چک کنند،

·         مکانهای گردهم آیی خانواده در صورت جدایی در اثر بحران را تعیین نمایند،

·         نکات ایمنی که در وضعیتهای مختلف قبل و حین و بعد از بحرانها باید رعایت کنند را مرور نمایند،

·         نزدیکترین پناهگاهها و مکانهای اسکان اضطراری به خود را بر روی نقشه مشخص نمایند،

·         اطلاعات ارسال شده در وبلاگ آژانس مدیریت بحران آمریکا را برای دسترسی به آخرین اطلاعات را بخوانند. 


این برنامه موبایل به گونه ای طراحی شده است که بتواند اطلاعات مهم را حتی بدون اتصال به شبکه در اختیار افراد قرار دهد.  ایت برنامه فعلا فقط برای موبایلهایی که از سیستم عامل اندروید (Android) استفاده می کنند ارایه شده است ولی به زودی نسخه های بلک بری (Blackberry) و آی فون (iPhones) هم وارد بازار می شوند. 

هنگام طراحی این برنامه تلاش شده است تا بازماندگان از بحرانها مد نظر قرار گیرند به طوریکه بیشتر اطلاعات مورد نیاز آنها حتی بدون وجود شبکه موبیل در اختیارشان باشد. 

این برنامه را می توان از سایت زیر دانلود کرد:

https://market.android.com/details?id=gov.fema.mobile.android

البته این اولین نسخه این برنامه بوده و بنابر این بسیار ساده و در حد ارایه اطلاعات پایه مورد نیاز است و انتظار می رود در آینده نسخه های کاملتری از آن ارایه شوند.

+ نوشته شده در  یکشنبه یازدهم دی 1390ساعت 0:0  توسط elham zamani  | 

انواع شخصیت های مدیریتی

انواع شخصیتهای مدیریتی

مدیران دارای مشخصات منحصر به فردی هستند که به صورت تواناییهای ارثی ، تجارب یادگیری یا مخلوطی از ایندو هستند
● مقدمه مدیران دارای مشخصات منحصر به فردی هستند که به صورت تواناییهای ارثی ، تجارب یادگیری یا مخلوطی از ایندو هستند و عملکرد و کارآیی آنها و سبک رهبری آنها را تحت تاثیر قرار می‌دهند. بسته به اینکه چه نوع ویژگیهایی در شخصیت مدیر یا رهبر وجود داشته باشد سبک رهبری او متفاوت خواهد بود و بازده‌های مختلفی خواهند داشت.


● شخصیت آزادمنش شخصیتهای آزادمنش افرادی هستند که در کار رهبری خود به نظرات و آرا زیردستان خود اهمیت قائل هستند و معمولا در اداره امور نظر خواهی و نیاز سنجی از آنها را مدنظر قرار می‌دهند. معمولا در وادار کردن کارکنان خود به انجام فعالیتها و بالا بردن بازده از شیوه‌های مناسب مدیریتی استفاده می‌کنند. بطوریکه کمتر با اعمال قدرت مستقیم ، تنبیه و توبیخ برنامه‌های خود را هدایت می‌کنند. کارکنان رضایت شغلی بیشتری از خود نشان می‌دهند و با احساس رضایت خاطر بیشتر تن به انجام وظایف می‌دهند.

● شخصیت مستبد شخصیتهای مستبد در فرایند مدیریت و رهبری خود توجهی به نظرات و آرا زیر دستان خود ندارند و معمولا تصمیم گیرنده اصلی خودشان هستند. در مقابل کوتاهی و خطاهای زیردستان سخت‌گیر هستند و ممکن است شیوه‌های تنبیهی و توبیخی بیشتری را برای کنترل عملکرد زیردستان مورد استفاده قرار دهند. چنین شخصیتهایی در تعامل با ویژگیهای قدرت طلبی نمود بیشتری پیدا می‌کند و اعمال نفوذ بر اساس قدرت و تنبیه را موجب می‌شود. زیردستان معمولا رضایت کمتری از این نوع شخصیتهای مدیریتی نشان می‌دهند.

 ● شخصیت قدرت طلب در برخی از مدیران ویژگیهای قدرت طلبی نمود پیدا می‌کند. یک مدیر یا رهبر قدرت طلب در عین حال ممکن است مستبد یا آزادمنش یا پیشرفت طلب نیز باشد. قدرت طلبی در شخصیتهای مستبد با اعمال زور و تنبیه نمایان می‌شود. در شخصیتهای آزادمنش که کمتر از شیوه‌های بارز اعمال قدرت استفاده می‌کنند معمولا با استفاده از شیوه‌های اعمال نفوذ نمایان می‌شود. شخصیتهای قدرت طلب معمولا در بین مدیران و رده های بالاتر که معمولا ارضای قدرت را به همراه دارند دیده می‌شود.
● شخصیت پیشرفت طلب
شخصیتهای پیشرفت طلب توجه به اهداف پیشرفت طلبانه را در راس اهداف خود قرار می‌دهند. اینها افراد پیشرفت جویی هستند که برنامه‌های خود را برای رسیدن به پیشرفتها و موفقیتهای بالاتر سازمان بندی می‌کنند. بطور کلی آنها از انگیزش پیشرفت بالاتری برخوردار هستند. چنین انگیزشی انتخاب اهداف ، شیوه‌های مدیریتی و شیوه‌های ارتباطی آنها را تحت تاثیر قرار می‌دهند.

● شخصیت موفق در مدیریت یک رهبر و مدیر موفق دارای ویژگیهای شخصیتی زیر است: از سطح بالای انرژی ، تحمل در برابر فشار ، ثبات قدم ، بلوغ عاطفی و اعتماد به نفس برخوردار است. که به نظر می‌رسد همگی با فعالیتهای رهبری و مدیریت کار آمد در ارتباط هستند. یک رهبر ثابت قدم فردی است صادق ، پایبند اخلاق و قابل اعتماد.
شخصیتی که از نظر عاطفی به بلوغ رسیده به خود و دیگران احترام می‌گذارد و میان اهداف شخصی و سازمانی تعامل ایجاد می‌کند و در موقعیتهای نهاد نابسامان آرام است. دارای مهارتهای میان‌فردی خوبی است که به صورت درک روابط بین افراد و گروهها ، توجه به عقاید و احساسات دیگران و ایجاد همبستگی ظاهر می‌شود. نفوذ او بر روی دستان نه بر اساس زور و تنبیه بلکه بر اساس شیوه‌های مناسب مدیریتی است که با حفظ رضایت و خشنودی کارکنان فعالیت آنها را در جهت رسیدن به برنامه‌های سازمان هدایت می کند. زیردستان این دسته از مدیران با وجود انجام وظایف سنگین احساس تعلق بیشتری به اهداف سازمان احساس می‌کنند و همگانی زیادی با این برنامه‌ها نشان می‌دهند.  

 

 
دانشنامه رشد

+ نوشته شده در  جمعه نهم دی 1390ساعت 11:11  توسط ganjei  | 

هلال احمر و صلیب

نهضت بین‌المللی صلیب سرخ و هلال احمر

در 24 ژوئن 1859 میلادی ارتش‌های اتریش و فرانسه جنگی خونین را درمنطقه ای بنام سولفورینو درشمال کشور ایتالیا آغازنمودند و شدت فاجعه به حدّی بود که در مدت 16 ساعت نبرد، چهل هزار تن کشته و زخمی شدند. در صحنه نبرد، مجروحین زیادی بدون هیچگونه رسیدگی و امدادرسانی مرگ خود را به انتظار نشسته بودند. در این میان بازرگانی جوان از کشور سوئیس بنام هانری دونان که اتفاقاً ازآن منطقه عبور می کرد تحت تاثیر شرایط دهشتناک و رقت انگیز مصدومین و مجروحین، اقدام به سازماندهی داوطلبانی ازروستاهای اطراف نمود و گروه های امدادی و درمانی را برای کمک به آسیب دیدگان تشکیل داد و با کمک این گروه ها جمع کثیری از مجروحین از مرگ حتمی نجات یافتند.

هانری دونان پس از این واقعه و تحت تاثیر خاطرات تلخ واندوهبار جنگ، در سال 1862 کتابی را با نام خاطرات سولفورینو منتشر نمود. در این کتاب دو پیشنهاد مشخص مطرح گردیده بود اول : تامین گروه های امدادی و درمانی داوطلب درکشورهای مختلف، به نحوی که در زمان صلح، آموزش ببینند و بتوانند در زمان جنگ به یاری مجروحین بپردازند و دوّم : تصویب یک معاهده بین المللی که براساس آن دولت ها متعهد به حمایت و محترم شمردن چنین گروه های امدادی شدند.

کتاب یادشده با استقبال مردم و دولت کشور سوئیس و دیگرکشورها مواجه شد. پیشنهاد نخست‌ هانری دونان منجر به تشکیل جمعیت های ملّی صلیب سرخ و هلال احمر گردید که امروزه به 189 کشور جهان، گسترش یافته است و پیشنهاد دوّم، منجر به تصویب قراردادهای حقوق بین المللی بشردوستانه موسوم به قراردادهای ژنو شد که اوّلین این قراردادها در سال 1864 به تصویب رسید. کاملترین مقررات حقوق بشردوستانه بین المللی بنام کنوانسیون چهارگانه ژنو درسال 1949 به تصویب اکثریت دولت های جهان ازجمله دولت ایران رسید و الحاق به پروتکل های الحاقی آن مصوب 1979 در حال حاضر جریان دارد.

با گسترش ارتباطات بین المللی وتوجه بیشتر به مسائل اجتماعی وبهداشتی دراوایل قرن بیستم و به پیشنهاد رئیس صلیب سرخ آمریکا، اتحادیه جمعیت های ملی صلیب سرخ در سال 1919 در شهر پاریس تشکیل شد که با افزایش کشورهای عضو اتحادیه در سال 1991 فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر تشکیل گردید.

کمیته بین المللی صلیب سرخ، فدراسیون بین المللی جمعیت های صلیب سرخ و هلال احمر و جمعیت های ملی صلیب سرخ و هلال احمر، ارکان نهضت بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر را تشکیل می دهند.

اصول هفتگانه نهضت صلیب سرخ و هلال احمر

این اصول هفتگانه به عنوان راهنمای عمل و اقدام داوطلبان و مدیران جمعیت‌های صلیب سرخ و هلال احمر در سراسر جهان بوده و باید باشد.

بشردوستی : تکیه بر انسانیت، و حفظ و احترام به عزت وکرامت انسان‌ها.

بیغرضی : ارائه خدمات بشردوستانه بدون هیچگونه تبعیض از نظر نژاد، جنس، مذهب و…

بیطرفی : عدم جانبداری از طرف های درگیر در مخاصمه به منظور سهولت دسترسی به قربانیان.

عدم وابستگی و استقلال : استقلال عمل در انجام خدمات بشردوستانه و عدم وابستگی به دولتها و دیگر مراجع که استقلال را خدشه دار سازد.

خدمات داوطلبانه : خدمات بشردوستانه در جمعیت های صلیب سرخ و هلال احمر بصورت غیرانتفاعی و بدون چشمداشت مادی و مالی و بصورت داوطلبانه است.

وحدت و یگانگی : در هرکشور مستقل، تنها یک جمعیت صلیب سرخ یا هلال احمر می تواند تاسیس گردد چنین جمعیتی می بایست بطور رسمی از سوی دولت آن کشور به مراجع رسمی بین المللی معرفی گردد.

جهانشمولی : جمعیت صلیب سرخ و هلال احمر، محدود به مرزها و حوزه جغرافیایی خاصی نیست و اهداف و فعالیت های آن در سراسر جهان قابل گسترش است.

از شیرخورشید سرخ ایران تا جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران

در دوران حکومت ناصرالدین شاه قاجار، اولین بارقه‌های شکل‌گیری جمعیتی در کشور شکل گرفت که بعدها به نام شیر و خورشید سرخ ایران مشهور شد. نماد این جمعیت، شیری شمشیر به دست بود که خورشیدی پشت سرش می‌درخشید. دکتر امیر اعلم، نخستین کسی بود که بحث شکل‌گیری این جمعیت در ایران را به طور رسمی پیگیری کرد.

این جمعیت در سال 1301 خورشیدی در ایران تأسیس شد و در سال 1303 خورشیدی توسط کمیته بین‌المللی صلیب سرخ و فدراسیون بین‌المللی جمعیت‌های صلیب سرخ و هلال احمر به رسمیت شناخته شد و با ایجاد شعبه‌های مختلف در کلیه شهرها فعالیت‌های خود را به صورت مستقل و زیر نظر هیأت مدیره آغاز کرد.

از همان سال‌های نخست با وجود نوپا بودن به فعالیت‌های خیریه بسیاری پرداخت که از آن جمله می‌توان به ایجاد زایشگاه و مطب‌هایی که خدمات رایگان ارایه می‌دادند و مشارکت در فعالیت‌های آب‌رسانی، احداث جاده‌های شوسه و کمک به بهداری ارتش اشاره کرد.

این جمعیت تا قبل از سال 1357 توانسته بود در سراسر کشور 5 هزار بیمارستان و مرکز درمانی با مجموع 15 هزار تخت بیمارستانی، چندین مرکز جوانان و کودکان، پرورشگاه، آموزشگاه پرستاری و… تأسیس کند. فعالیت‌های خیرخواهانه و خدمات امدادی و کمک‌رسانی این جمعیت به مرور زمان باعث شد جمعیت شیر و خورشید جایگاه خاصی در جامعه پیدا کند.

بعد از انقلاب با دگرگون شدن ساختار جمعیت و جدا شدن بخش درمان از فعالیت‌های آن، عمده وظایف جمعیت به خدمات امدادی در سوانح، جوانان و خدمات حمایتی معطوف شد؛ نام جمعیت از شیر و خورشید به هلال احمر تغییر کرد و نماد آن به هلالی قرمزرنگ تبدیل شد؛ به این ترتیب آرم شیر و خورشید (مختص ایران) از بین سه آرم فدراسیون بین‌المللی صلیب سرخ حذف شد و از آن پس فقط دو آرم هلال احمر (ویژه کشورهای اسلامی) و صلیب سرخ باقی ماند.

در حال حاضر بیشتر فعالیت‌های جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران حول محور امدادرسانی به آسیب‌دیدگان حوادث طبیعی و غیر طبیعی متمرکز شده است و در کنار آن با تأسیس مراکز درمانی و توان‌بخشی، تولید دارو و اداره امور جوانان و داوطلبان، در سایر زمینه‌های مرتبط نیز به صورت یک مؤسسه خیریه خدمت می‌کند. 

منبع:

 
 
 
 
+ نوشته شده در  پنجشنبه دوازدهم آبان 1390ساعت 14:29  توسط zamani  | 

چرا طوفان آیرین طبق پیش بینی ها ویرانگر نشددانش > فناوری  - کارشناسان مرکز توفان‌شناسی آمریکا پیش‌بینی کرده بودند توفان آیرین با قدرتی ویرانگر سواحل شرقی را در هم خواهد کوبید. آنها مقارنه ماه و خورشید را یکی از دلایل این پیش‌بینی عنوان کرده بودند، اما...

محبوبه عمیدی: نیویورک که دیروز در چشم طوفان قرار داشت به شهر ارواح تبدیل شده، پیش از آن نیروگاه‌های برق اتمی در مریلند و نیوجرسی تعطیل شدند و حمل‌و‌نقل زمینی و هوایی در منطقه گسترده سواحل شرقی به تعلیق درآمد. آخرین آمارها حاکی از آن است که 4میلیون نفر هنوز در خاموشی به سر می‌برند و بیش از 20 نفر طی روزهای گذشته جان خود را از دست داده‌اند، با این حال اگر پیش‌بینی‌ها درست از آب درمی‌آمد و ماه قدرت بیشتری به این توفان می‌داد، سواحل شرقی ایالات متحده می‌بایست تلفات و ویرانی‌هایی فاجعه‌آمیز را انتظار می‌کشید. این پیش‌بینی‌ها که پنج‌شنبه گذشته توسط نشنال‌جئوگرافی و به نقل از مرکز توفان‌شناسی آمریکا منتشر شد، احتمال می‌داد روز جمعه گذشته آیرین به یک طوفان دریایی گروه 4 در مقیاس سفیر-سیمپسون یا توفانی با سرعت وزش باد 211 تا 249 کیلومتربرساعت تبدیل شود. این در حالی است که آیرین در این پنج‌شنبه، حداکثر به توفان گروه 3 تبدیل شده بود و می‌رفت تا با قدرت کمتری مطابق توفان‌های گروه 1 به شهرهای ساحلی برسد. در مقیاس سفیر-سیمپسون، 5 گروه توفان بر اساس قدرت تخریب و سرعت باد تعریف شده‌اند: توفان‌های گروه 1: وزش باد مداوم با سرعت 119 تا 153 کیلومتربرساعت که می‌توانند خرابی‌هایی را به دنبال داشته باشند. توفان‌های گروه 2: وزش باد مداوم با سرعت 134 تا 177 کیلومتربرساعت که می‌توانند موجب خرابی‌های گسترده‌ای شوند توفان‌های گروه 3: باد مداوم با سرعت 178 تا 209 کیلومتربرساعت که خسارت‌های گسترده‌ای به شهرها وارد خواهند کرد توفان‌های گروه 4: وزش باد مداوم با سرعت 210 تا 249 کیلومتربرساعت که می‌تواند یک فاجعه را رقم بزند. توفان‌های گروه 5: وزش باد مداوم با سرعتی بیش از 250 کیلومتربرساعت که باعث ویرانی شهرها شده و فاجعه‌آمیز خواهد بود.

همان‌طور که می‌توانید روی نقشه فوق (از نیویورک‌تایمز) به وضوح ببینید، توفان آیرین که 17 آگوست/26 مردادماه گذشته در اقیانوس اطلس شکل گرفت، 29 مردادماه و با سرعت باد 64 کیلومتربرساعت به اولین مناطق ساحلی رسید. این توفان 2 روز بعد و با سرعت 120 کیلومتربرساعت به توفان گروه اول مقیاس سفیر-سیمپسون تبدیل شد و چهارشنبه گذشته در حالی به مناطق پرجمعیت ساحل شرقی نزدیک شد که با سرعتی نزدیک به 174 کیلومتربرساعت، به توفان گروه 2 این مقیاس تبدیل شده بود. (هر مایل‌برساعت 1.6 کیلومتربرساعت است) برای مشاهده فلش فوق در ابعاد بزرگ، اینجا را کلیک کنید.


این توفان زمانی که پنج‌شنبه گذشته به باهاما رسید و مناطق ساحلی آن‌را با سرعت 184 کیلومتربرساعت در هم کوبید، به توفان گروه سوم تبدیل شده بود، اما قدرت آن رو به کاهش گذاشت و از میامی با سرعت کمتری عبور کرد. این توفان تنها یک‌بار دیگر شتاب گرفت و با آغاز روز جمعه به توفان گروه دوم تبدیل شد.

در حالی که پیش‌بینی می‌شد این توفان با کاهش قدرت اما با سرعتی بیش از 200 کیلومتربرساعت به کارولینای شمالی و جنوبی برسد و تحت اثر ماه نو به یک توفان ویرانگر تبدیل شود، آیرین به توفان گروه یکی تبدیل شده بود که مرتب از سرعت و قدرت ویرانگر آن کاسته می‌شد. این توفان ویرجینیا را با سرعتی زیر 120 کیلومتربرساعت ترک کرد و در حالی که دیگر توفان دریایی محسوب نمی‌شد، به مریلند و نیوجرسی رسید.

پیش‌بینی‌ها احتمال می‌دادند زمانی که توفان به سواحل مریلند و نیوجرسی برسد، به دلیل قرار گرفتن ماه، خورشید و زمین در یک خط مستقیم و تشدید تاثیر جزرومد روی امواج دریا باید انتظار برخورد امواج بلند 4 متری را با ساحل داشته باشیم که حاصل بادهایی با قدرت توفانی گروه سوم سفیر- سیمپسون هستند. به گفته کارشناسان، اگر این امواج به سواحل نیوجرسی می‌رسیدند، شهر تجربه و آمادگی مقابله با آنها را نداشت.

در حال‌حاضر این توفان مناطق ساحلی آمریکا را ترک کرده و دارد با سرعتی حدود 83 کیلومتربرساعت به استان‌های نوواسکاتیا و نیوبرونزویک در کانادا می‌رسد. این توفان که تا 2 سپتامبر/ 11ام شهریورماه در اقیانوس اطلس به حرکت خود ادامه خواهد داد، مانند توفان گلوریا یکی از معدود توفان‌هایی است که شهرهای ساحل شرقی آمریکا را تهدید می‌کنند.

منبع: خبر انلاین

+ نوشته شده در  جمعه یازدهم شهریور 1390ساعت 0:0  توسط zamani  | 

آشنایی با هارپ

دقیقا از همان روزهای اولی که بشر شروع به ساختن دنیای جدید نمود ، بله همان روزهای شروع انقلاب صنعتی را می گویم وقتی نوع بشر به غروری بسیار زیاد کشیده شد تا به امروز ، دانشمندان هر روز چیزی جدید درباره الکترومغناطیس کشف می کنند.

زمانی که مایکل فارادی اسطوره دانش الکتریسیته و الکترومغناطیس توانست کلید را بیابد و هنگامی که دریچه بدست ماکسول باز شد ، مطمئن هستم هر دوی آنها آینده این علم را دیده بودند. علمی که از ابتدای خلقت بوده و تا انتهای نسل بشریت با او خواهد بود.

به جرات می توان گفت هیچ چیز در دنیا وجود ندارد که از حیطه تاثیر نیروی الکترومغناطیس خارج باشد و هیچ نیرویی در طبیعت یارای مقابله با آن را ندارد. در دنیای نوین هیچ تحقیق بزرگی وجود ندارد که یک پای ثابت آن الکترومغناطیس نباشد !. پروژه های انتقال انسان بصورت فکس ، انتقال انرژی از سطح ماه به زمین ، سفر در زمان ، کنترل ذهن ، کنترل آب و هوا ، ساخت سیستم های جنگی نوین و پروژه های مخوفی همچون مونتیاک ، هارپ ، مونارش و... . (توجه نمایید که شاید نام بعضی از پروژه ها دور از ذهن باشند ، ولی اینها کار های تحقیقاتی هستند و دانشمندان بر روی آنها کار می کنند و لزوما قرار نیست تحقیقات مثلا برای سفر در زمان به واقعیت بیانجامد بلکه ممکن است در این تحقیق تکنولوژی هایی نیز پیدا شود ، مانند تحقیقات سازمان فضایی ناسا برای سفر انسان به فضا که باعث کشف چندین واکسن برای بیماری های خطرناک شد).

اکنون با این مقدمه ای که ارئه شد به شرح درباره یکی از مخوف ترین و غیر انسانی ترین پروژه های عصر حاضر می پردازیم ، پروژه ای که سالیان دراز بر روی آن تحقیق شد و در سال 1998 برای اولین بار بصورت رسمی معرفی و تست شد.

هارپ High-Frequency Active Auroral Research Program که به اختصار H.A.A.R.P خوانده می شود ، نام پروژه ای است که با هدف شناسایی قابلیت های امواج الکترومغناطیس در کشور آمریکا شروع شد. پایه و اساس این پروژه بر روی نظریات دانشمند حوزه الکتریسیته آقای تسلا استوار است. تسلا دانشمندی است که حرف و حدیث های زیادی را به دنبال خود یدک می کشد و در زمانی که زندگی می کرده تحقیقات زیادی برای سفر انسان در زمان ، کنترل انسان و... انجام می داده است. همینطور شایعاتی نیز درمورد او وجود دارد بطور مثال همکاری در پروژه مونتیاک (پروژه سفر در زمان) که باعث ورود او به دهه 90  از زمان خود در دهه 70 میلادی شده است!!!.

پروژه هارپ زمانی که به نتایجی درباره عملکرد امواج الکترومغناطیس رسید به راهی رفت که امروزه باعث بسیاری از خرابی ها گردیده و به نام جنگ ستارگان معروف است (استفاده از تجهیزات الکتریکی و امواج در امور نظامی ، اصطلاحا به جنگ ستارگان معروف می باشد).

سیستم هارپ (HAARP) طوری طراحی شده است که بر روی یونیسفر (یکی از لایه های بالایی اتمسفر یا جو زمین) تاثیر مستقیم داشته و از نمونه های این تاثیرات قرمز و گداخته شدن و یا ذره بینی نمودن لایه یونیسفیر را میتوان نام برد.

این سیستم در حال حاظر از یک مجموعه آنتن های مخصوص (١٨٠ برج آنتن آلومنیومی به ارتفاع ۵٠/٢٣متر) تشکیل و برروی زمینی وسیعی به مساحت ٢٣٠٠٠ متر مربع در آلاسکا (Alaska) نصب گردیده است. این آنتن ها امواج مافوق کوتاه  ELF/ULF/VLF  را تولید و به یونیسفر پرتاب می کنند.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه دوم شهریور 1390ساعت 13:13  توسط zamani  | 

الیزابت هاسلر و خانه های مقاوم در برابر زلزله برای آسیب پذیران

منبع:مجله ی اینترنتی مدیریت بحران و سوانح

تهیه مسکن برای اقشار کم درآمد و آسیب پذیر در کشورهای در حال توسعه بسیار پیچیده تر از آنچه تصور می شود می باشد.  اگر ما بخواهیم تغییراتی اساسی و ماندگار ایجاد نماییم به گونه ای که خانوارهای کم درآمد و فقیر که در معرض مخاطرات طبیعی هستند در مکانی ایمن تر زندگی کنند ما نیازمند بکار گیری روشهایی پیچیده تر، چند سطحی می باشیم که بتوانند مسایل فنی، آموزشی و فرهنگی را در نظر بگیرند. این خانه ها همان خانه هایی هستند که الیزابت هاسلر می سازد. 

الیزابت هاسلر موسسه Build Change را در واکنش به خسارات و تلفات انسانی و مالی قابل اجنتاب ناشی از خرابی ساختمانها در اثر زلزله بنیان گذارد.  Build Change موسسه ای غیر انتفاعی است که هدفش بهبود ایمنی در روشهای محلی و مرسوم ساختمان سازی در عین حفظ و تشویق جوامع برای ساختن ساختمانهایی که از نظر فرهنگی برایشان مناسب تر است می باشد.

تئوری زیر بنایی این مو سسه آن است که مسکن مقاوم در برابر زلزله فقط زمانی فراگیر می شود که تکنولوژی مناسبی در سطح محلی در دسترس بوده و همگان با آن آشنا باشند و از نظر فرهنگی پدیرفته شده باشد.  علاوه بر این هزینه ساخت هم باید قابل رقابت با شیوه های معمول باشد.

هاسلر می گوید که ما با مردم در محل بر روی شیوه های ساخت و ساز بهتر کار می کنیم. موسسه او تا کنون بیش از هزار معمار و 2400 مالک را تربیت کرده و با تعداد زیادی از مسئولین و کارشناسان همکاری کرده تا دستورالعمل هایی برای ساخت خانه های مقاوم در برابر زلزله و در عین حال در حد توان مالی مردم کم درآمد تهیه کنند.  این گروه تا کنون عمدتا در چین، اندونزی و هائیتی فعال بوده اند. 

موسسه Build Change یک فراین نوین 6 مرحله ای را برای تشویق مردم به ساخت خانه های مقاوم در برابر زلزله دنبال می نماید.  این 6 مرحله عبارتند از:

1.    یادگیری: اول باید فهمید که چرا برخی خانه ها فرو می ریزند و برخی برپا می مانند.

2.    طراحی خانه های مقاوم در برابر زلزله: بعد باید فهمید که مردم چگونه می خواهند بازسازی نمایند و چه خانه های را مطلوب می دانند. ممکن است بهتر باشد که شیوه های مرسوم ساخت و ساز با تغییرات جزئی بحای شیوه های کاملا جدید مورد استفاده قرار گیرند.  طراحی خانه های مقاوم در برابر زلزله باید با فرهنگ مردم سازگار باشد.

3.     ظرفیت سازی محلی: این کار باید همراه با ظرفیت سازی محلی از طریق آموزش و تربیت معماران و مهندسان محلی صورت پذیرد. درگیر کردن مردم در فرایند کار بسیار مهم است.  مردم باید بدانند که چه می خواهند و چگونه باید به آن برسند.

4.    تحریک تقاضاهای محلی: چگونه می توان یک سرپرست خانوار روستایی کم درآمد را متقاعد نمود که خانه خود را مقاوم بسازد.  طراحل باید بخ گئنه ای باشد که محصول آن قابل تامین مالی و به سادگی قابل اجرا باشد.   

5.    تسهیل دسترسی به سرمایه: قدم پنجم تسهیل کردن دسترسی این اقشار به منابع تامین مالی است.  Build Change خودش منابع مالی در اختیار خانوارها قرار نمی دهد بلکه با سازمانهای دیگر کار می کند تا منابع مالی لازم برای خانوارها را از آنها تهیه نماید.  بدون دسترسی به این منابع امیدی برای ساختن خانه های مقاومتر وجود نخواهد داشت.  

6.    قدم ششم ارزیابی و اندازه گیری تغییرات قبل، حین و بعد از اجرای این اقدامات است.  

اگر چه برخی از چالشهای ساختن خانه های مقاوم در برابر زلزله فنی و مهندسی هستند ولی بسیاری دیگر از آنها فرهنگی و اقتصادی هستند.  هاسلر مساله ساخت و ساز با بلوک سیمانی در هائیتی را به عنوان نمونه می آورد. استفاده از بلوک های سیمانی در ساخت و ساز به عنوان یکی از عوامل اصلی مرگ و میر در زلزله هائیتی ذکر شده است.  برخی از مسایل مربوط به بلوکهای سیمانی جنبه فنی دارند ولی در اینجا مسایل مالی و اقتصادی نیز وجود دارند.  به عنوان مثال بسیاری از تولید کنندگان بلوکهای سیمانی فضای کافی برای نگهداری بلوکها برای رسیدن به مرحله استفاده نمی باشند بنابر این بلوکها را قبل از آنکه آماده باشند می فروشند.  علاوه بر این برخی از تولید کنندگان برای دستیابی به نقدینگی و ادامه فعالیتشان مجبور به فروش زودتر از موعد بلوکها می شوند.  از آنجا که استفاده از این مواد با اقتصاد هائیتی گره خوذده است نمی توان آنها را به راحتی از فرایند ساخت و ساز کنار گذارد.  از طرف دیگر از آنجا که معماران و بناها عمدتا تجربه کار با این مصالح را دارند به سمت استفاده از آن روی می آورند.  بنابر این بهترین راه حل آن است که به مردم آموزش دهیم که با همانچه که دارند کار کنند.  کار با مردم برای اعمال تغییراتی کوچک در شیوه معمول شان بسیار آسانتر از کار با آنها بر روی روشهای کاملا جدید است.

شما می توانید اطلاعات بیشتر در مورد این سازمان را در وب سایت زیر بیابید:

http://www.buildchange.org

 

 
+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و ششم مرداد 1390ساعت 1:42  توسط zamani  | 

سلام

سلام دوستان!

در این نیمه شب ماه رمضون ،که سحرش با شام تقریبا یکیه!این فکر به ذهنم رسید که چرا ما وبلاگ نداشته باشیم؟!اینهمه مطالب علمی که باهم رد و بدل می کنیم رو یه جایی به اشتراک بذاریم خوبه.

خوب من اینجارو ساختم.امیدوارم با اومدن شما مصفا بشه!

فقط یه خواهشی که داشتم،مطالب راجع به رشته ،تحقیقا ت و مقالاتتون،خبرای مرتبط و نهایتا مطالبی که به کلاس مربوط بشه رو اینجا قرار بدین تا انسجامش حفظ بشه.

یه نکته ی دیگه اینکه لطفا برای مطالبی که قرار می دید حتما منبع ذکر کنید.

همیشه سلامت باشید و زندگیتون دور از disaster باد!

زمانی

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و چهارم مرداد 1390ساعت 2:44  توسط zamani  | 

مطالب قدیمی‌تر